آزمون پروانه اشتغال وزارت صنعت، معدن و تجارت

وضعیت: ثبت نام

ورود به سامانه

نیروگاه صبا دهلران

وضعیت: اعلام نتیجه آزمون کتبی

ورود به سامانه

بیمارستان برکت

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

پالایش نفت آفتاب

وضعیت: اعلام نتیجه مصاحبه

ورود به سامانه

گروه خدمات مدیریت بصیر

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

پتروشیمی قائدبصیر

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

پتروپالایش کنگان

وضعیت: اتمام مصاحبه

ورود به سامانه

بانک رفاه کارگران

وضعیت: اتمام مصاحبه

ورود به سامانه

پتروشیمی گچساران

وضعیت: اعلام نتیجه مصاحبه

ورود به سامانه