پالایش نفت بندر عباس

وضعیت: ثبت نام

ورود به سامانه

بانک سینا

وضعیت: چاپ کارت ورود به جلسه آزمون

ورود به سامانه

پتروشیمی خراسان

وضعیت: اتمام ثبت نام

ورود به سامانه

مجتمع فولاد خراسان

وضعیت: چاپ کارت ورود به جلسه آزمون

ورود به سامانه

پتروشیمی جم

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

پتروشیمی شازند اراک

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

شرکت پالایش نفت آفتاب

وضعیت: اعلام نتیجه آزمون کتبی

ورود به سامانه

بانک صادرات

وضعیت: اعلام نتیجه آزمون کتبی

ورود به سامانه

پتروشیمی تبریز

وضعیت: اعلام نتیجه مصاحبه

ورود به سامانه

گروه باختر

وضعیت: اتمام مصاحبه

ورود به سامانه