پتروشیمی بوشهر

وضعیت: ثبت نام

ورود به سامانه

IT بانک رفاه

وضعیت: در انتظار ثبت نام

ورود به سامانه

آلومینیوم المهدی

وضعیت: ثبت نام

ورود به سامانه

پتروشیمی گچساران

وضعیت: ثبت نام

ورود به سامانه

بانک ملت

وضعیت: ثبت نام

ورود به سامانه

پتروآرمند لردگان

وضعیت: صدور کارت

ورود به سامانه

پتروشیمی خارک

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

پالایش نفت بندر عباس

وضعیت: اعلام نتیجه آزمون کتبی

ورود به سامانه

بانک سینا

وضعیت: اعلام نتیجه آزمون کتبی

ورود به سامانه

پتروشیمی خراسان

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

مجتمع فولاد خراسان

وضعیت: اتمام برگزاری مصاحبه

ورود به سامانه